Hírek

Elérhetőségek

Polgármesteri tájékoztató 9.

TÁJÉKOZTATÁS

 

Tisztelt Újlengyeli Polgárok!

 

2020. november 4-től újfent különleges jogrend lépett életbe. A kormány idei esztendőben másodszor veszélyhelyzetet hirdetett. A járványügyi készültségi időszak szabályait kibővítette egyéb védelmi szabályokkal (479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről).

Településünket érintő változások és jelenleg érvényben lévő szabályok:

1. A kijárási korlátozás

Éjfél és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. Kivétel:

-        munkavégzés céljából,

-        a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából,

-        a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából vagy

-        egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal éjfél és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás.

2. A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések

Tilos az olyan rendezvény helyszínén tartózkodni (és olyan rendezvényt szervezni, illetve tartani),

-        amely rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, valamint nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújt és

-        amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

 3. A kulturális rendezvényekre és helyszínekre, a mozielőadásokra, valamint a sportrendezvényekre vonatozó védelmi intézkedések

A kulturális vagy sportrendezvény nézőterén a nézők

-        csak minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között két ülőhelyet üresen kell hagyni és

-        a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el,

azzal, hogy az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint 1,5 méteres távolságot kell biztosítani.

A kulturális vagy sportrendezvény során a nézők - a nézőtéren kialakított ülőhelyeken kívül - 1,5 méteres távolságot kötelesek egymástól megtartani.

Nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény, közösségi színtér („kultúrház”) látogatható, azzal, hogy a látogatók kötelesek egymástól 1,5 méter távolságot tartani.

4. A járványügyi készültségi időszak szabályai

A járványügyi készültségi időszak szabályai - így például a maszkviselés szabályai - a veszélyhelyzet idején is fennmaradnak:

-        Szájat, orrot eltakaró maszk viselése az alábbi helyeken kötelező (kivéve a hatodik életévét be nem töltött kiskorú személyeket):

o   tömegközlekedésen,

o   üzletben,

o   vendéglátó üzletben (kivétel az étel, ital elfogyasztásának időtartama és/vagy az asztalnál ülve eltöltött időtartamot),

o   közigazgatási szerv és egyetemes postai szolgáltató ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében (ügyfélfogadási időben),

o   egészségügyi intézmény területén,

o   sportrendezvényen (sportolók, edző és bíró kivételével),

o   nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény és közösségi színtér („kultúrház”) területén,

o   a gyülekezési jogról szóló törvény szerinti szabadtéren megtartott gyűlésen részt vevők, ide nem értve a gyűlés felszólalóját a felszólalás időtartamára.

-        Vendéglátó üzletben 23.00 óra után 6.00 óráig tartózkodni tilos. (Kivétel: Az élelmiszer megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára megengedett a tartózkodás.)

Újlengyel, 2020. november 9.

 

Petrányi Tamás

polgármester