Hírek

Elérhetőségek

Polgármesteri tájékoztató 6.

TÁJÉKOZTATÁS

a védelmi intézkedések következő üteméről

 

Tisztelt Újlengyeli Polgárok!

Kihirdetésre került a Kormány 207/2020. (V.15.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések következő üteméről. A rendelet értelmében már csak Budapest tekintetében maradnak érvényben a kijárási korlátozások, tehát településünkre már nem érvényesek (2020. május 18. naptól) a lakhelyelhagyási korlátok. A 207/2020. (V.15.) Korm. rendelet, a 168/2020. (IV.30.) Kormány rendelet és a 46/2020. (III.16.) Korm. rendelet együttesen határozzák meg a követendő cselekvésmintákat 2020. május 18. naptól. A lényegi intézkedések a következők:

Általános védelmi intézkedések

Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést - a közös háztartásban élők kivételével - a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot (a továbbiakban: védőtávolság) tartani.

Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.

Idős honfitársainkra vonatkozó védelmi intézkedések

Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.

Az élelmiszerüzletben, drogériában, gyógyszertárban, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a 65. életévét betöltött személy tartózkodhat.

Az üzletekre, éttermekre, fürdőkre és egyéb intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések

Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.

A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében – így különösen az étteremben, a kávézóban, a cukrászdában, a büfében, a presszóban – a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett. A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében az ott dolgozók – a vendégek által látogatható területen – kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni, és a védőtávolság betartása mindenkinek kötelező.

A szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása céljából működő üzlet nyitva tarthat és látogatható.

A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések

Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos.

A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően: vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés tartható.

A vallási közösség szertartása, továbbá - a házasuló felek kivételével - a polgári házasságkötés és temetés során biztosítani kell a védőtávolság megtartását.

A családi rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések

2020. június 1. napjától a temetést, valamint a házasságkötést követő családi rendezvény megtartható, ha a résztvevők száma nem haladja meg a 200 főt; a védőtávolság betartása kötelező. A házasságkötés és a házasságkötést követő családi rendezvény vendéglátó üzletben, valamint szálláshelyen is megtartható, és azon zenés szolgáltatás biztosítható.

A szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedések

A kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshely fogadhat vendéget, és a vendégek számára az ott-tartózkodás megengedett. A szálláshelyen üzemeltetett vendéglátó helyiségekre a vendéglátó üzletekre vonatkozó szabályok irányadóak.

Sportrendezvények, edzések

Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható; a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett.

Újlengyel, 2020. május 16.

 

Petrányi Tamás

polgármester