Hírek

Elérhetőségek

Polgármesteri tájékoztató 5.

T Á J É K O Z T A T Á S

Tisztelt Újlengyeli Polgárok!

Kihirdetésre került a Kormány 169/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete a kijárási korlátozás Budapest fővárosban és Pest megye területén való fenntartásáról. A rendelet értelmében településünk területén is 
ÉRVÉNYBEN MARAD A KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS
Ismételten felhatalmazta a kormány a települések önkormányzatait, hogy a hétvégére a kijárási korlátozások kormányrendeletben meghatározott előírásainál szigorúbb szabályokat alkosson. Településünket illetően a jelenlegi helyzetben továbbra sem látom értelmét további szigorításoknak. A lakhelyelhagyási korlátozások előírásai kellően és jelenleg elegendő szinten meghatározzák azokat a cselekvési előírásokat, melynek betartásával helyi védekezésünk a vírus helyi terjedését minimális szintre tudja szorítani. Éppen ezért kérem polgárainkat, hogy a 2020. március 27-én közölt 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat tekintsük továbbra is betartandó viselkedésformának. (Tehát lakhelyünket csakis a rendeletben foglalt alapos indokkal hagyjuk el, embertársainktól legalább 1,5m távolságot tartsuk meg, stb…)
SPORTRENDEZVÉNYEK, EDZÉSEK
A 170/2020. (IV.30.) Korm. rendelet előírásai alapján május 4-től Magyarország egész területén sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható; a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett. Településünk közösségi célt szolgáló ingatlanai jelenleg ezen célra zárva vannak. Az esetleges megnyitásról döntés 2020. május 9-én a képviselő-testület tagjainak, háziorvosunk és a polgárőrség vezetőinek véleményének kikérését követően lesz.

Újlengyel, 2020. május 1.

Petrányi Tamás
polgármester