Hírek

Elérhetőségek

Polgármesteri tájékoztató 12.

TÁJÉKOZTATÁS

 

Tisztelt Újlengyeli Polgárok!

 

A mai nappal hatályos lett a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III.27.) kormányrendelet érdemi része. Ennek megfelelően a következő változások érintik településünket:

  • A kijárási tilalom az este 10 és reggel 5 óra közötti időszakra módosul.
  • Az üzletek reggel 5 óra és este 9:30 között lehetnek nyitva.
  • Az üzletek, köztük a március 8. óta zárva tartó üzletek szigorú szabályok mentén nyitva lehetnek. (A tíz négyzetméteres vagy ennél kisebb vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottakon kívül egy időben egy vásárló tartózkodhat. A tíz négyzetmétert meghaladó vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottakon kívül egy időben legfeljebb átlagosan tíz négyzetméterenként egy vásárló tartózkodhat. Ha a vásárlótér négyzetméterben meghatározott területének egytizede nem egész szám, a kerekítés szabályát úgy kell alkalmazni, hogy a kapott értéket 0,5-től felfelé, ez alatt lefelé kell kerekíteni. Az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles az üzlet bejárata előtt - a nyitvatartási idő mellett - mindenki számára jól láthatóan kifüggeszteni, hogy a számítás eredményeként egy időben összesen hány fő vásárló tartózkodhat az üzlet vásárlóterében. Az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni arról, hogy a bejutásra várakozók - a közös háztartásban élők kivételével - egymástól 1,5 méteres távolságot folyamatosan tartsanak, a vásárlók számára a kézfertőtlenítés lehetősége az üzlet vásárlóterében folyamatosan biztosított legyen, az üzlet vásárlóterében a felületek fertőtlenítése folyamatos legyen, és a bevásárláshoz használt eszközök (kocsi, kosár) fertőtlenítése folyamatosan megtörténjen.)
  • A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszűnnek, így kinyithatnak a fodrászatok és a kozmetikák is.
  • A vendéglátóhelyeken továbbra is csak elvitelre történő kiszolgálás lehetséges, a vendégek csak az ehhez szükséges időtartamra mehetnek be az éttermekbe.
  • Minden egyéb – korábban meghozott – védelmi intézkedés hatálya továbbra is fentmaradt (maszkviselés, távolságtartás; rendezvények, gyűlések tilalma, korlátozása; szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedések).

 

Településünk járványügyi helyzete

 

Átoltottságunk a héten eléri a teljes lakosságunkhoz viszonyítottan a 28,5%-os szintet.

Fertőzöttségünk a második hullámhoz képest többszörös (két héttel ezelőtti csúcs, egyidejűleg 20 igazolt fertőzött) és sajnos több szomorú tapasztalat is megfigyelhető: Ősszel a csúcs 10 igazolt fertőzött alatt tudott maradni. A fertőzés csak két esetben ment tovább második háztartásra és ott meg is állt. A mostani hullámban horizontálisan egy háztartásról több háztartás irányába is tovább halad; vertikálisan van olyan ág, amely a háztartásról háztartásra terjedés tekintetében már valószínűsíthetően a negyedik háztartásnál jár.

A harmadik hullám eddigi tapasztalatait figyelembe véve egy fontos magatartási szabályra hívnám fel a figyelmet: Amennyiben tüneteket észlelünk magunkon (most nem egyéb vírusra és nem is a „leeső befőttes üvegre” kell gondolnunk, hanem) hívjuk háziorvosunkat és mindent az ő utasításainak megfelelően cselekedjünk. Több háztartás elkerülhette volna településünkön a fertőzést, ha minden – tüneteket mutató polgárunk – azonnal a háziorvoshoz fordul és az utasításainak maradéktalanul eleget tesz.

Továbbra is (lévén nem tudunk minden járványügyi elkülönítésről, megfigyelésről) forduljon az önkormányzathoz bárki, akinek személyes szükségletei egy esetleges járványügyi megfigyelés végett bármiben hiányt szenvednek!

Tartsunk távolságot, figyeljünk egymásra, és a hozzá értő szakemberek iránymutatásait kövessük!

Újlengyel, 2021. április 7.

 

Petrányi Tamás

polgármester