Hírek

Elérhetőségek

Polgármesteri tájékoztató 11.

TÁJÉKOZTATÁS

 

Tisztelt Újlengyeli Polgárok!

 

Településünkön is érezteti hatását a járvány harmadik hulláma. A decemberi és januári relatív nyugalom után, február végén újra emelkedni kezdett a járványügyi elkülönítések és megfigyelések száma. Átoltottságunk a mai nappal érte el a 10%-ot az első körös oltások tekintetében.

2021. március 8. (hétfő) naptól kezdődően ideiglenes szigorítások (104/2021. (III. 5.) kormányrendelet a védelmi intézkedések szigorításáról) lépnek életbe, melyek a már korábban életben lévő védelmi intézkedések (484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről: maszkviselés, kijárási tilalom, csoportosulás és gyülekezés tilalma; rendezvényekre, üzletekre, szabadidős létesítményekre vonatkozó korlátozások) körét bővítik. Tehát, az eddig az életünket meghatározó intézkedések továbbra is megmaradnak, és a lentebb felsorolt szabályokkal bővülnek.

Az ideiglenes védelmi intézkedések általános szabályai

Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

A települések belterületén, az utcán és a közterületen (kivéve a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy) mindenki köteles maszkot viselni.

A kijárási tilalmon kívüli időben az egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani. Az egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kell a maszkot viselni.

Az üzletek nyitvatartásával kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések

Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos az üzletben tartózkodni (és az üzlet köteles zárva tartani) kivéve:

 • a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben,
 • a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzletben,
 • a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (így különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben), ide nem értve a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet,
 • az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben,
 • a mezőgazdasági üzletben, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,
 • a kertészeti árudában, a faiskolában,
 • a piacon, a helyi termelői piacon,
 • a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt, az optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó üzletben, az állatgyógyszertárban,
 • az üzemanyagtöltő állomáson,
 • a nemzeti dohányboltban és
 • az újságosnál.

A vendéglátó üzletek tekintetében a korábbi intézkedések maradnak érvényben (étel kiadásának időtartamára engedélyezett a helyszínen történő tartózkodás).

 

A virágüzletek nemzetközi nőnapi nyitva tartásáról

A nemzetközi nőnapra tekintettel 2021. március 8-án az elsősorban dísznövényt árusító üzlet nyitva tarthat.

 

A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések

A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín köteles zárva tartani, kivéve:

   • pénzügyi szolgáltatások,
   • a közlekedési és a szállítási szolgáltatás,
   • a magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést,
   • a szociális szolgáltatás,
   • a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás,
   • a totózó és lottózó szolgáltatás,
   • a járműszerviz szolgáltatás, a mezőgazdasági és iparigép-szerviz szolgáltatás, a háztartásigép-szerviz szolgáltatás, az épületgépészeti szolgáltatás,
   • az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás,
   • a temetkezési szolgáltatás,
   • az állategészségügyi szolgáltatás,
   • az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás,
   • az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás,
   • a közétkeztetési szolgáltatás,
   • az állattenyésztési szolgáltatás,
   • az ügyvédi szolgáltatás,
   • a biztonsági szolgáltatás,
   • az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás,
   • a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás és
   • a mosási és tisztítási szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín.

A sportlétesítmények a versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából – látogathatóak.

 

Az oktatással kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések

Az általános iskola tantermen kívüli, digitális munkarendben működik.

Az óvodában rendkívüli szünet van érvényben.

A közétkeztetés üzemel, a szülők az intézményvezetőkön keresztül nyújthatják be igényeiket.

 

A közigazgatás működésére vonatkozó ideiglenes védelmi intézkedések

A közigazgatásban foglalkoztatott személyek a munkájukat a munkavégzés rendes helyétől eltérően, a lakó-, illetve tartózkodási helyükön, saját eszközeikkel végzik.

Az önkormányzati hivatal telefonon (29/385-131 11-es mellék) és elektronikusan (ujlengyel@ujlengyel.hu) elérhető.

Újlengyel, 2021. március 5.

 

Petrányi Tamás

polgármester