Hírek

Elérhetőségek

Polgármesteri tájékoztató 10.

TÁJÉKOZTATÁS

 

Tisztelt Újlengyeli Polgárok!

Mai naptól (2020. november 11.) a veszélyhelyzet alatti védelmi intézkedések szigorodnak és kibővülnek. A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló jogszabály újabb korlátozásokat léptet életbe Magyarország területén. A településünk életére is hatással bíró rendelkezések:

1. A maszkviselési szabályok megerősítése

Szájat, orrot eltakaró maszk viselése az alábbi helyeken kötelező (kivéve a hatodik életévét be nem töltött kiskorú személyeket):

-      tömegközlekedési eszközön,

-      üzletben,

-      vendéglátó üzletben,

-      közigazgatási szerv és egyetemes postai szolgáltató ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében (ügyfélfogadási időben),

-      egészségügyi intézmény területén,

-      minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben - az ott foglalkoztatottakat is beleértve - rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben.

2. A kijárási tilalom

Este 8 óra és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni.

Kivétel:

-        egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal,

-        munkavégzés céljából,

-        a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából,

-        versenyszerűen sportoló (a számára tartott edzés és sportrendezvény idejére, azok helyszínére és onnan a lakóhelyére, tartózkodási helyére vagy szállására közlekedés idejére) számára,

-        kutyasétáltatás céljából (azzal, hogy a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely 500 méteres körzete nem hagyható el).

3. közterületi magatartási szabályok

Tilos a közterületen, illetve a nyilvános helyeken a csoportosulás, illetve a gyülekezés.

A közterületen, a nyilvános helyen, illetve a szabadtéri sportpályákon az egyéni szabadidős sporttevékenység - különösen futás, gyaloglás, kerékpározás - gyakorlása megengedett.

Tilos (a versenyszerűen sportolók számára tartott edzés és sportrendezvény kivételével) a közterületen, a nyilvános helyen, valamint a sportpályákon a csapatsportok - különösen a labdarúgás, a jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda, a röplabda - gyakorlása.

4. A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések

Tilos rendezvényt (különösen: zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó esemény, kulturális esemény, sportesemény, magánrendezvény, valamint karácsonyi vásár; ám nem rendezvény a vallási közösségek szertartása)valamint gyűlést szervezni, illetve tartani, azok helyszínén tartózkodni.

A sportrendezvényen nézőként tartózkodni tilos. A sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható.

A családi esemény vagy a magánrendezvény - a házasságkötés és a temetés kivételével - abban az esetben tartható meg, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt.

A temetésen jelenlévők száma nem haladhatja meg az ötven főt.

házasságkötésnél kizárólag a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvezető, a házasulók, a házasulók tanúi, a házasulók szülei, nagyszülei, a házasulók testvérei és a házasulók gyermekei lehetnek jelen.

5. A vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések

Vendéglátó üzletben (az ott foglalkoztatottak kivételével és az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamot kivéve) tilos tartózkodni. (További kivétel a munkahelyi étterem, büfé; a szálláshely étterme, amennyiben csak a szálláshely vendégét szolgálja ki; iskola és óvoda menzája, büféje).

 

6. Az üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések

Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos este 7 óra és reggel 5 óra közötti időben az üzletben, a lottózóban, valamint a nemzeti dohányboltban tartózkodni.

Este 7 óra és reggel 5 óra között az üzlet, a lottózó, valamint a nemzeti dohánybolt köteles zárva tartani.

Este 7 óra és reggel 5 óra között a gyógyszertár és az üzemanyagtöltő-állomás nyitva tarthat.

(Az 6. pont alkalmazásában a vendéglátó üzlet nem minősül üzletnek.)

7. A szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedések

A szálláshelyen (az ott foglalkoztatottak; az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkező személyek; Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálati feladatok ellátása érdekében elhelyezett személyek, továbbá a kirendelt egészségügyi dolgozók kivételével) tilos tartózkodni.

8. A szabadidős létesítményekre vonatkozó védelmi intézkedések

Főszabályként tilos a szabadidős létesítmények (így a kultúrház, könyvtár, sportpálya) látogatása és a helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás.

A sportlétesítmények a versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából látogathatóak.

Újlengyel, 2020. november 11.

 

 

Petrányi Tamás

                                                                                                                               polgármester