Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató választópolgárok számára

Tisztelt Választópolgárok!
 

A köztársasági elnök 2019. október 13. napjára, vasárnapra tűzte ki a helyi önkormányzati általános választásokat.

A választás napján szavazni kizárólag személyesen, reggel 6.00. órától este 19.00. óráig lehet a választási értesítőben megjelölt szavazóhelyiségben.
Kizárólag az a választópolgár szavazhat, aki szerepel a névjegyzékben. A választópolgárt a szavazást megelőzően azonosítani kell. Ehhez személyazonosító igazolványra, útlevélre vagy jogosítványra és minden esetben lakcímkártyára van szükség. Kérem, okmányait mindenki vigye magával, ellenkező esetben nem szavazhat. Akinek okmányai lejártak, vagy lakcíme, házszáma megváltozott, de lakcímkártyáját még nem cseréltette ki, az haladéktalanul tegye meg az okmányirodában.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre vagy listára lehet a jelölt vagy lista feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal. A szavazat érvényességét nem érinti, ha a szavazólapon az érvényes szavazat mellett bármilyen megjegyzést tesznek.
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a szavazólapon maximálisan választható képviselőjelöltek száma hat, ennél kevesebb jelöltre lehet szavazni, többre azonban nem. Hatnál több jelölés a szavazólap érvénytelenségét eredményezi.
Szavazólap elrontása esetén a Szavazatszámláló Bizottság (SZSZB) a lapot bevonja, külön e célra szolgáló borítékba helyezi és a rontott helyett új szavazólapot ad ki. Erre csak egyszer van lehetőség.
A szavazólap kitöltésének ideje alatt, csak a választópolgár, és ha szükséges, segítője tartózkodhat a szavazófülkében.
A választást 19 órakor le kell zárni, aki azonban 19.00-kor még sorban áll, az a választópolgár még leadhatja a szavazatát. A szavazás befejezését követően az SZSZB a szavazóhelyiséget bezárja.
Ezt követően az SZSZB ellenőrzi az urnák sértetlenségét, majd felbontja azokat. A szavazólapokat külön kötegelik, illetve többször átszámolják, majd a szavazóköri jegyzőkönyv kitöltésével megállapítják a szavazóköri eredményt.

A helyi önkormányzati választással kapcsolatban az alábbi kérelmek nyújthatók be a Helyi Választási Irodához (HVI):
- Mozgásában, egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt állampolgár mozgóurnát kérhet. Az írásos kérelmet 2019. október 9-én 16.00-ig a Közös Önkormányzati Hivatalban, azt követően a választás napján 12:00-ig az SZSZB-nél lehet leadni.
- Átjelentkezésre annak lesz lehetősége, aki ideiglenes lakcímét 2019. június 26-át megelőzően létesítette és még a választás napján érvényes. A kérelmet az állandó lakcím szerinti HVI-hez kell továbbítani. Az erre vonatkozó igényt legkésőbb 2019. október 9-én 16 óráig kell eljuttatni a Hivatalba.

További kérdéssel, kérelemmel fordulhatnak az HVI Irodához: Újlengyel, Kossuth Lajos utca 69., tel.: +36-29/386-131. Továbbá a választással kapcsolatban információkat találhatnak a www.valasztas.hu honlapon is.

Tisztelettel:
dr. Kaldenecker Anett
HVI vezető

#Újlengyel #választás2019