Hírek

Elérhetőségek

Polgármesteri tájékoztató 7.

TÁJÉKOZTATÁS

a veszélyhelyzet megszüntetéséről és az átmeneti kormányrendeleti szabályokról

 

Tisztelt Újlengyeli Polgárok!

Kihirdetésre került a 282/2020. (VI.17.) Korm. rendelet a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről. A rendelet 2020. június 18-án lépett hatályba, vele párhuzamban a veszélyhelyzet alatti rendeletekkel szabályozott jogszabályi környezet is hatályát vesztette.

A kormány átmeneti intézkedéseket (a járványvédelmi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről) rendelt el, melyek fenntartásának szükségességét időszakosan felülvizsgálja. A településünket is érintő főbb rendelkezések:

 • Megszűnt a vásárlási idősáv.
 • Szájat, orrot eltakaró eszköz (maszk, sál, kendő) viselése az alábbi helyeken kötelező (kivéve a hatodik életévét betöltött kiskorú személyeket):
  • tömegközlekedésen és
  • üzletben mindenki számára,
  • vendéglátó üzlet zárt terében az ott dolgozók számára.
 • Zenés, táncos rendezvények (zárt és nem zárt helyen tartott) engedélyezettek, ha az egyidejűleg a helyszínen tartózkodó személyek száma nem haladja meg az 500 főt.

Településünk kultúrháza, tornaterme mostantól a megszokott rend szerint üzemel. Falunapunk át lett szervezve 2021. június 26. szombati napra. Képviselő-testületünk veszélyhelyzetet követő első nyílt testületi ülése 2020. június 26. pénteki napon 18 órai kezdettel lesz a hivatal nagytermében.

 

 

A „Járványvédelmi Alap” településünk gazdálkodását érintő tételéről

 

Kormányunk (és utólag országgyűlésünk) a „Járványvédelmi Alap” szükséges forrásainak biztosításához az önkormányzatok eddigi bevételét képező gépjárműadó (annak 2019. december 31-ig helyben maradó 40%-a) központi költségvetésbe történő átirányításáról döntött. Ez az ország önkormányzatait tekintve elenyésző hányadot jelent, ugyanakkor településünk (fejlesztésektől és belső halmozódásoktól megtisztított) költségvetésének mintegy egyharmadát jelenti (kerekítve 84 millió forint). Ezzel a lépéssel településünk gazdálkodása jelentős átszervezést igényelt és igényel a továbbiakban is, hiszen az elvonással okozott hiány végett a költségvetés nem képes a forrását biztosítani a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok kiadási oldalának sem:

 1. tervezett (és saját erőt igénylő) beruházásainkat felfüggesztettük, további fejlesztési források keresése (saját erőt nem igénylő pályázatok),
 2. az önkormányzat társadalmi szerepvállalásai szünetelnek,
 3. bevételnövelés (ingatlanértékesítés, -bérbeadás; jogi személyek társadalmi szerepvállalása),
 4. a költségvetés kiadási előirányzatai közül csak az alapfeladatok szűkített ellátásához szükséges tételek vehetők igénybe.

Az ingatlanértékesítés tekintetében önkormányzatunk eladásra kínálja az Újlengyel, Határ utca 39. szám alatt található, kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló lakóházát. Az ajánlattételi felhívás a mai naptól megtalálható a település hirdetőtábláin és honlapunkon.

Újlengyel, 2020. június 19.

 

Petrányi Tamás

polgármester