Hírek

Elérhetőségek

Polgármesteri tájékoztató 3.

 

TÁJÉKOZTATÁS

 

Tisztelt Újlengyeli Polgárok!

 

Részletek a mai naptól hatályos 46/2020. (III.16.) Kormányrendeletből:

„1. §

(1) A  kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a  továbbiakban: vendéglátó üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az  ott foglalkoztatottak kivételével – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – tilos tartózkodni.

(2) A vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan megengedett a tartózkodás.

2. §

(1) A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.

(2) Ha a 70. életévét betöltött személy az (1) bekezdésben foglaltakat vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.

3. §  A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti rendszeres zenés, táncos rendezvények (a továbbiakban: rendszeres zenés, táncos rendezvény) helyszínén tartózkodni tilos.

4. §

5. §  Az ott tartózkodók létszámától függetlenül, az ott foglalkoztatottak kivételével tilos a látogatása a) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet), b) a mozinak, c) a muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló törvényben meghatározott ca) közgyűjteménynek, cb) közművelődési intézménynek, cc) közösségi színtérnek.

6. §  Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerinti üzletben (a továbbiakban: üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.

A fentiek alapján kérem településünk polgárait, hogy:

  1. Amennyiben 70. életévét betöltött polgárunk vállalja, hogy a lakóhelyét nem hagyja el és bármilyen indokolt szükséglete keletkezik, jelezze az önkormányzat elérhetőségén (29/385-131). A köztisztviselőkkel történt adatfelvételt követően az ellátásukról gondoskodunk.
  2. Kérem minden polgárunkat, aki tud életkortól függetlenül olyan polgárunkról, aki ellátásának kielégítésében akadályoztatva van, jelezze szintén a fentebbi telefonszámon.
  3. Kereskedelmi üzleteink, szolgáltatást nyújtó helyeink mai naptól a fentebb idézett kormányrendelet által hozott előírások betartására kötelezettek. Amennyiben jogértelmezés-béli kérdéseik vannak, szintúgy az önkormányzatnál telefonon (29/385-131) vagy elektronikus levélben (ujlengyel@ujlengyel.hu) érdeklődhetnek.

 

 

Újlengyel, 2020. március 17.

 

 

Petrányi Tamás

polgármester